STT Ký hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
1 NFPA 2023 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân
2 TCVN 7447-6-7-701:2011 IEC 60364-7-714 : 1996 2022 TCVN 7447-6-7-701:2011 IEC 60364-7-714 : 1996 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 7-714 : YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐẶC BIỆT HOẶC KHU ĐẶC BIỆT – HỆ THỐNG LẮP ĐẶT DÙNG CHO CHIẾU SÁNG BÊN NGOÀI
3 TCVN 7447-5-55:2010 IEC 60364-5-52-2008 HỆ THỐNG LĂP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHÀN 5-55: LỰA CHỌN VÀ LĂP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN – CÁC THIẾT BỊ KHÁC 2022 TCVN 7447-5-55:2010 IEC 60364-5-52-2008 HỆ THỐNG LĂP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHÀN 5-55: LỰA CHỌN VÀ LĂP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN – CÁC THIẾT BỊ KHÁC
4 TCVN 7447-4-44: 2010 IEC 60364- 4-44 :2007 XUẤT BẢN LẦN 2 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT HẠ ÁP PHẦN 4-44: BẢO VỆ AN TOÀN BẢO VỆ CHỐNG NHIỄU ĐIỆN ÁP VÀ NHIỄU ĐIỆN TỬ 2022 TCVN 7447-4-44: 2010 IEC 60364- 4-44 :2007 XUẤT BẢN LẦN 2 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT HẠ ÁP PHẦN 4-44: BẢO VỆ AN TOÀN BẢO VỆ CHỐNG NHIỄU ĐIỆN ÁP VÀ NHIỄU ĐIỆN TỬ
5 TCVN 7447-4-43: 2010 IEC 60364- 4-43 :2008 XUẤT BẢN LẦN 2 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT HẠ ÁP PHẦN 4-43: BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG 2022 TCVN 7447-4-43: 2010 IEC 60364- 4-43 :2008 XUẤT BẢN LẦN 2 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT HẠ ÁP PHẦN 4-43: BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG
6 TCVN 6474-9 :2007 XUẤT BẢN LẦN 2 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI PHẦN 9- NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ 2022 TCVN 6474-9 :2007 XUẤT BẢN LẦN 2 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI PHẦN 9- NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ
7 TCVN 8607-3 -2010 CHAI CHỨA KHÍ BẰNG COMPOSITE – ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 2022 TCVN 8607-3 -2010 CHAI CHỨA KHÍ BẰNG COMPOSITE – ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
8 TCVN 6 484 -1999 KHÍ ĐỐT HÓA LÒNG ( LPG) – XE BỒN VẬN CHUYỂN – YÊU CẦU AN TOÀN VỀ THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG . 2022 TCVN 6484 -1999 KHÍ ĐỐT HÓA LÒNG ( LPG) – XE BỒN VẬN CHUYỂN – YÊU CẦU AN TOÀN VỀ THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG .
9 TCVN7336-2021 2022 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC, BỌT – YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT
10 TCVN 5760-1993 2022 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng
11 TCVN 7568-14-2015 2022 Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà
12 TCVN7435-1-2004 2022 TCVN7435-1-2004 Phòng cháy, chữa cháy Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy
13 TCVN 3890.14.10.2021 2022 TCVN 3890.14.10.2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – PHƯƠNG TIỆN, HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – TRANG BỊ, BỐ TRÍ
14 QCVN 07:2010/BXD 2022 QCVN 07:2010/BXD CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
15 QCVN 01:2021/BXD 2022 QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng
16 QCVN25-2010 2022 QCVN25-2010 QUY PHẠM GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CỠ NHỎ
17 TCVN713457-1-2022 2022 TCVN713457-1-2022 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHẤT CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CHẤT PHỤ GIA
18 TCVN13455-2022 2022 TCVN1345-2022 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ỐNG MỀM BẰNG KIM LOẠI KẾT NỐI ĐẦU PHUN TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
19 QCVN-01-2021 2021 QCVN-01-2021 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
20 TCVN7161-13456-2021 2021 TCVN7161-13456-2021 PCCC- PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN