Lưu trữ Danh mục: GIẢI PHÁP – KỸ NĂNG

Cung cấp các GIẢI PHÁP và KỸ NĂNG về Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ cho Cộng đồng

Khuyến cáo về các Giải pháp – Biện pháp đảm bảo an toàn Phòng cháy và chữa cháy Rừng

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo các chủ rừng và người dân cần thực hiện những biện pháp sau đây: 1. Khuyến cáo người dân chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết, khí […]

Hướng dẫn Kỹ năng An toàn Phòng cháy chữa cháy về điện trong Gia đình

Hướng dẫn Kỹ năng An toàn Phòng cháy chữa cháy về điện trong Gia đình Nguồn: Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Hướng dẫn Kỹ năng thoát nạn khi xảy ra Cháy ở loại hình Nhà Ống

Hướng dẫn Kỹ năng thoát nạn khi xảy ra Cháy ở loại hình Nhà Ống Nguồn: Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Quy định về an toàn PCCC đối với Nhà ở riêng lẻ và Nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất

Quy định về an toàn PCCC đối với Nhà ở riêng lẻ và Nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất Nguồn: Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

shoppe-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon