CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng  của công ty sau :

  • Ngân hàng: Ngân hàng NN và phát triển nông thôn Hà Nội (AGRI BANK)
  • Ngân hàng: Ngân hàng MB – chi nhánh Thăng Long (MB BANK)