Bộ công suất lớn

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
Trọng lượng thiết bị cắt  S700 20,9 kg
Khẩu độ mở tối đa của thiết bị cắt  S700 180 mm
Lực banh tối đa của thiết bị banh  SP510 6,200 – 23,000 kg
Khẩu độ banh tối đa của thiết bị banh  SP510 800 mm
Khoảng cách nâng tối đa của thiết bị kích  R 420 575 mm
Lực nâng tối đa của thiết bị kích  R 420 hành trình 1 26,600 kg
Lực nâng tối đa của thiết bị kích  R 420 hành trình 2 13,300 kg
Khoảng cách nâng tối đa của thiết bị kích  R 424 875 mm
Lực nâng tối đa của thiết bị kích  R 424 hành trình 1 26,600 kg
Lực nâng tối đa của thiết bị kích  R 424 hành trình 2 13,000 kg

Địa chỉ: 593 Kim Ngưu - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Tel: 84-24-36336889     Fax: 84-24-36336799     Email: project@vanbao.vn, huongtran@vanbao.vn 

Lượt truy cập: 
Lượt truy cập