Danh sách khách hàng tiêu biểu

TT

Khách hàng tiêu biểu

Số hợp đồng

1

Cục Cứu hộ Cứu nạn- Bộ Quốc Phòng

04/CHCN-VB/2010      ngày 05/04/10

2

Công ty Hồng Hà- Tổng Cục Công Nghiệp  Quốc Phòng

40/HH-VB                    ngày 06/06/09

3

Bộ Tham mưu Quân khu 7

090707/QK7-VB          ngày 07/07/09

4

Bộ Tham mưu Quân khu 5

090112/QK5-VB          ngày 12/01/09

5

Tổng Cục Thuế

090805/ VB-TCT         ngày 05/08/09

6

Cục Tác chiến Điện tử

090725/VB-CTCDT     ngày 25/07/09

7

Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng

090718/VB-TCCN       ngày 18/07/09

8

Công An tỉnh Hà Nam

090706/VB-CAHNa     ngày 06/07/09

9

Phòng Cảnh sát Giao Thông Hà Nam

090727/VB-CSGT       ngày 27/07/09

10

Công An tỉnh Hà Giang

090722/VB-CAHG       ngày 22/07/09

11

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

090710/VB-CTPT        ngày 10/07/09

12

Cục Quân khí

090623/VB-CQK         ngày 23/06/09

13

Học viện Kỹ thuật Quân sự

090619/VB-HVKTQS ngày 19/06/09

14

Học viện Hậu cần

090610/VB-HVHC       ngày 10/06/09

15

Công An thành phố Vinh- Nghệ An

090608/VB-CATPV    ngày 08/06/09

16

Cục Hải quan Hà Tĩnh

090601/VB-CHQHT   ngày 01/06/09

17

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

090601/VB-CTHT       ngày 01/06/09

18

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

090520VB-STCQN     ngày 20/05/09

 

Địa chỉ: 593 Kim Ngưu - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Tel: 84-24-36336889     Fax: 84-24-36336799     Email: project@vanbao.vn, huongtran@vanbao.vn 

Lượt truy cập: 
Lượt truy cập